Overzicht bijzonder curatoren

Register bijzondere curatoren  

Op deze pagina staan de profielen van de via Medling.Academy gecertificeerde bijzondere curatoren. Iedere persoon die in dit register is opgenomen:

  • Heeft de opleiding bijzondere curator succesvol afgerond
  • Beschikt over een VOG
  • Heeft een verklaring ondertekend zich te conformeren aan het beroepsprofiel en de beroepscode bijzondere curator, zoals elders op deze site is gepubliceerd.

Anders opgeleide bijzondere curatoren in jeugdzaken.

In dit register worden tevens afgestudeerden toegelaten van de opleiding Bijzondere curator in Jeugdzaken via de Universiteit Leiden. De Leidse opleiding is met name juridisch gericht. De Medling-opleiding is juridisch én kindgericht. Bij de betreffende curator in onderstaande opsomming is aangegeven via welke opleiding het curatorschap is gevolgd.

 

Doel hiervan is om het voor belanghebbenden gemakkelijk te maken een bijzondere curator te vinden, die voldoet aan alle vereisten.

Curatoren:

Sirin Ayangil

R E G I O : Maastricht/Brabant

Naast haar werkzaamheden binnen haar eigen juristenkantoor is Sirin Ayangil sinds 2009 bestuurder van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg/Brabant.

Anneke de Boer

R E G I O : GRONINGEN

Trainer/consultant Pedagogische ondersteuning en advisering bij eigen bureau.
Arlette Booms

R E G I O : HAARLEM / AMSTERDAM

Van huis uit Socioloog en beleidsadviseur Jeugd, welzijn en Onderwijs. Sinds 2011 een eigen praktijk als Familie- en strafmediator en inmiddels ervaren bijzonder curator in Jeugdzaken. Integere rapportage met compassie en respect voor kinderen én ouders.
Willy Bosga

R E G I O : UTRECHT

Sinds 1983 werkzaam als psychosociaal therapeute. Na ruim 25 jaar werkzaam geweest te zijn in mijn praktijk “Heel de Mens”, het Centrum voor Integrale therapie & Educatie, wilde ik mijn ervaring graag gebruiken om meer in de breedte te gaan werken en het lag voor mij dan ook voor de hand dat dit zou gaan gebeuren binnen het mooie vak van Mediator.
Firi Boukhris

R E G I O : LIMBURG/BRABANT

Firi Boukhris heeft een passie voor kinderrechten. Zij is al enige tijd verbonden aan de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg/Brabant. Daar staat zij veel kinderen en jongeren juridisch bij.
Sascha Brandsma

R E G I O : EINDHOVEN

Als Kindbehartiger en Bijzondere Curator in Jeugdzaken begeleid ik kinderen individueel in echtscheidingssituaties en ondersteun ouders bij het opstellen en inde praktijk brengen van kindgerichte ouderschapsplannen.
Gerard Briggeman

R E G I O : ROTTERDAM

Gerard Briggeman, gz-psycholoog / orthopedagoog. Opgeleid als Bijzondere Curator in Jeugdzaken.
Kita Bronda

R E G I O : UTRECHT

Kita is opgeleid als Systemische gezinstherapeut en -bemiddelaar. Bij Medling Academy is ze opgeleid als Bijzondere Curator in Jeugdzaken.
Els Brouwer-Schaepers

R E G I O : UTRECHT

Jessica van Dommelen

R E G I O : UTRECHT

Sonja Doornbos

R E G I O : DEN HELDER / TEXEL / ALKMAAR

Sonja Doornbos, Mediator arbeids- en familiezaken, counsellor en EMDR therapeut. Opgeleid als Bijzonder Curator in Jeugdzaken.
Chantal Engbers

R E G I O : VUGHT

Chantal Engbers heeft als orthopedagoog-Generalist jarenlang ervaring met het bijzondere kind, met name het kind in de knel.
Ellen van Es

R E G I O : BREUKELEN - UTRECHT

Sinds 2002 is Ellen werkzaam als Kinder & Jeugdpsycholoog in haar eigen praktijk (www.ppvanes.nl).
Mieke Geerling

R E G I O : NIJMEGEN

Milan Grijmans

R E G I O : FRIESLAND

Milan Grijmans heeft een achtergrond als jurist en werkt momenteel als Mediator en Bijzondere Curator bij Grijmans Advocatuur & Mediation
Paul van Gulick

R E G I O : TILBURG

Paul van Gulick is door zijn werk in het onderwijs (hij was meer dan 20 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs)..
Genia van Hout

R E G I O : Noord-Brabant, Uden Genia geeft ieder kind aandacht en de mogelijkheid om gezien & gehoord te worden, zodat het kind in een veilige omgeving kan opgroeien. Genia van Hout is met haar praktijk gevestigd te Uden.
Maaike Hoogerwerf

R E G I O : DORDRECHT

Maaike Hoogerwerf is een bevlogen advocaat en een kundig mediator die in alle facetten van haar werk de stem van het kind laat doorklinken.
Eddy Kolk

R E G I O : Overijssel - Friesland - Drenthe

Eddy Kolk: MfN register- en familiemediator, (echt) scheidingsspecialist en stiefplan-coach.
Tineke Kool

R E G I O : AMERSFOORT

Tineke Kool: Bijzondere Curator in Jeugdzaken & MfN Register- en Familiemediator, Rechtbankmediator voor de Rechtbank Midden Nederland.
Peggy Kruin

R E G I O : ROTTERDAM

Peggy L. Kruin – Stiefgezinscoaching & Familiecommunicatie
Emmy Lataster

R E G I O : MAASTRICHT

Emmy Lataster, Lataster Mediation
Marianne Lautenbach

R E G I O : DRACHTEN

Ik ben een specialist in het jeugdrecht met daarnaast de nodige praktijkervaring binnen de jeugdzorgketen als raadsonderzoeker en AMK-onderzoeker.

Marieke Lips

R E G I O : AMSTERDAM | HAARLEM

Marieke Lips is jurist, opgeleid tot bijzondere curator in Jeugdzaken, kindercoach en Kindbehartiger.
Lianne van Lith

R E G I O : ALKMAAR-AMSTERDAM

Lianne van Lith is een betrokken vertrouwenspersoon die knelpunten zo praktisch mogelijk probeert op te lossen.
Reino Meinema

R E G I O : Friesland

Ik ben afgestudeerd aan de Agogische Academie Friesland en ben geruime tijd werkzaam geweest als maatschappelijk werker, kindbemiddelaar en projectleider in het sociaal domein.

Renee Middel

R E G I O : Noord Nederland

Renée is een ervaren en gedreven pragmatische aanpakker als het gaat om opkomen voor belangen en rechten van kinderen.

Jolanda Nieman

R E G I O : GRONINGEN

Jolanda Nieman heeft een achtergrond als kandidaat-notaris en juridisch adviseur/jurist in de jeugdzorg.
Marlies van Oorschot

R E G I O : EINDHOVEN

Marlies van Oorschot is beleidsmedewerker Cliëntenparticipatie in de Jeugdhulp en opgeleid als Bijzondere Curator
Ankie Remmers

R E G I O : FLEVOLAND

Ankie Remmers heeft een achtergrond als creatief agoog en werkt nu als jeugdbeschermer en jeugdreclasseerder.
Evelien Roeleven

R E G I O : LIMBURG

Evelien geeft kinderen een stem door hen als bijzonder curator bij te staan in en buiten procedures.
Hanny van der Schoot

R E G I O : TILBURG

Hanny van der Schoot is als orthopedagoog generalist en Bijzondere Curator werkzaam in haar eigen praktijk in Hedel en Den Bosch (www.spilinfo.nl)
Gerien van der Stam

R E G I O : ENSCHEDE

Gerien van der Stam – van der Kleij is GZ-psycholoog en Kinder- en Jeugspsycholoog NIP.
Mr. drs. C.J.M. (Stijn) Stubenrouch

R E G I O : ROTTERDAM

Als advocaat, mediator en bijzondere curator in jeugdzaken houd ik mij al ruim 30 jaar bezig met diverse vormen van conflicthantering – en oplossing.
Chera Tosun-Boukhris

R E G I O : LIMBURG/BRABANT

Chera Tosun-Boukhris runt haar eigen juristen kantoor en is daarnaast partner bij Ayangil juristen.
Willem van Uijen

R E G I O : Den Haag en omgeving

Willem is pleegvader, financieel consulent en journalist, opgeleid tot Bijzondere Curator in Jeugdzaken.
Simone Untersalmberger

R E G I O : AMERSFOORT

Simone Untersalmberger is werkzaam in haar eigen praktijk in Amersfoort: goed-gezind.nl - voor zowel kinder- als gezinscoaching.
Nathalie Vermeer

R E G I O : BREDA

De kinderen in onze maatschappij, zijn de toekomst. Daarom vind ik het werk als bijzondere curator in jeugdzaken een belangrijke toegevoegde waarde.
Bjorn Verhelst

R E G I O : AMSTERDAM

Bjorn Verhelst, Kindercoach (specialisatie echtscheidingen) en Kindbehartiger, staat altijd klaar om kinderen en ouders tijdens de moeilijke fase in hun gezin bij te staan.
Gerda de Vries

R E G I O : Gooi en Vechtstreek

Gerda is een bevlogen en betrokken professional en werkt ruim 20 jaar met kinderen en ouders in complexe echtscheidingssituaties.
Laura Warbroek

R E G I O : EINDHOVEN

Ik wil mij wijden aan de rechten van het kind en de jeugdige en het leek mij enorm interessant en leerzaam om het proces rondom de rechten van het kind vanuit een andere invalshoek te leren kennen.
Barbara Wessels

R E G I O : APELDOORN

Barbara Wessels: GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog, Bijzonder Curator Jeugdzaken.
Rosemary Wonink

R E G I O : GELDERLAND / OVERIJSSEL

GZ-psycholoog, K&J psycholoog, psycholoog-mediator en bijzonder curator in jeugdzaken.