Ankie Remmers

R E G I O : FLEVOLAND

Ankie Remmers heeft een achtergrond als creatief agoog en werkt nu als jeugdbeschermer en jeugdreclasseerder.

Ankie Remmers

Door mijn jarenlange ervaring in het gedwongen kader, waaronder jeugdgevangenis en jeugdzorg, merk ik dat de stem van het kind èn de jongere steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Kinderen en jeugdigen lijken steeds minder gehoord te worden in de veelal complexe situaties. De bijzondere curator staat voor deze groep en kan hierin een belangrijke rol spelen.

Kinderen en jeugdigen zijn de opdrachtgever voor de bijzondere curator. Door naar hen te luisteren, hen serieus te nemen, te ondersteunen komt er uiteindelijk een advies wat het beste is voor hun ontwikkeling.

Transparant, analytisch, kritisch maar ook humor zijn kenmerkend voor mijn werkwijze.

ankie.remmers@gmail.com
http://linkedin.com/in/ankie-remmers-3342651a4