Marieke Lips

R E G I O : AMSTERDAM | HAARLEM

Marieke Lips is jurist, opgeleid tot bijzondere curator in Jeugdzaken, kindercoach en Kindbehartiger.

Marieke Lips

  

Marieke zet zich vanuit haar hart, haar passie en haar professionaliteit in voor de belangen van kinderen en hun rechten. Dankzij haar studie Nederlands Privaatrecht, waaronder een minor Jeugdrecht, en aanvullende trainingen/opleidingen heeft zij zich hiertoe gespecialiseerd. 

De boodschap die Marieke uitdraagt is dat ieder kind zo lang mogelijk kind moeten kunnen zijn en dat de stem van het kind de sleutel is naar de onbezorgde toekomst van het kind.

Marieke is gevestigd te Amsterdam met haar bedrijf KidsInbetween.