Lianne van Lith

R E G I O : ALKMAAR-AMSTERDAM

Lianne van Lith is een betrokken vertrouwenspersoon die knelpunten zo praktisch mogelijk probeert op te lossen.

Lianne van Lith

Ze begeleidt individuele en gezamenlijke processen die met name zijn toegespitst op de vragen van ouders en kinderen.Gecertificeerd MfN Mediator en -opleider