Evelien Roeleven

R E G I O : LIMBURG

Evelien geeft kinderen een stem door hen als bijzonder curator bij te staan in en buiten procedures.

Evelien Roeleven

Zij wordt regelmatig door de rechtbank benoemd tot bijzonder curator om de belangen van kinderen te behartigen in zaken die gaan over erkenning en ontkenning vaderschap of over onderwerpen met betrekking tot de verzorging en opvoeding en/of het vermogen van kinderen.

Ook staat Evelien op vakkundige en betrokken wijze kinderen bij waarvoor een ondertoezichtstelling of een (gesloten) uithuisplaatsing is aangevraagd. Het gaat dan voor de kinderen om grote belangen.

Haar opleiding als gespecialiseerd familierecht advocaat (vFAS) en gecertificeerd mediator (MfN) heeft Evelien een schat aan kennis en ervaring opgeleverd die ze graag ten dienste van de minderjarige stelt.

Evelien Roeleven is met haar kantoor gevestigd te Heerlen in Limburg. www.roelevenadvocaten.nl