Els Brouwer-Schaepers

R E G I O : UTRECHT


Els Brouwer-Schaepers

Opgeleid orthopedagoog en bijzondere curator, werkend voorheen als hulpverlener in de pleegzorg, nu werkzaam als jeugdwerker bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Rhenen.