Medling Academy

De opleiding

Een nieuwe geaccrediteerde vierdaagse opleiding is gestart door Medling.academy. Zes docenten zijn vanuit hun eigen expertgebieden verantwoordelijk u binnen die tijd op te leiden tot Bijzondere Curator. 

Klik hier voor meer informatie en actuele data

 

Accreditatie

 

Deelnemers krijgen na 100% aanwezigheid en minimaal een voldoende beoordeling van de huiswerkopdrachten een certificaat van deelname van Medling academy.
Tevens ontvangen de deelnemers, na actieve deelname, het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende bewijs van deelname betreffende “Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”. 

Deelname aan deze opleiding levert u 24 PE-punten (categorie 2) op bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Daarnaast levert deelname aan deze opleiding Jeugdzorgwerkers die zijn aangesloten bij SKJeugd 10,45 punten op.

Deelname aan deze opleiding levert in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen de volgende punten op:
 

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde scholing GHO 1
Opleidingstraject Agogen 8,35
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker 8,35
Opleidingstraject Maatschappelijk werk 8,35


Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of de opleiding hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, de opleiding aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Nieuw: VWS certificaat

Iedere deelnemer aan de opleiding ontvangt bij het volledig volgen daarvan het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende bewijs van deelname betreffende “Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”.


Nieuw: profielvermelding

Na met goed gevolg gevolgd hebben van de opleiding, wordt exclusief maar met uw toestemming uw profiel (Naam, adreslocatie, contactgegevens) op deze website gepubliceerd. U maakt zich daarmee vindbaar voor rechters en advocaten die een Bijzondere Curator zoeken.