Ellen van Es

R E G I O : BREUKELEN - UTRECHT

Sinds 2002 is Ellen werkzaam als Kinder & Jeugdpsycholoog in haar eigen praktijk (www.ppvanes.nl).

Ellen van Es

Afgelopen periode is zij zich meer gaan verdiepen in mediation, de hechting van kinderen (en ouders) en het effect van een scheiding op het kind tot uiting komende in gedrag en zichtbare (of secundaire emoties), waaronder primaire emoties als angsten en behoeften schuil gaan. Het belang van het kind staat in haar benaderingswijze voorop.