Marlies van Oorschot

R E G I O : EINDHOVEN

Marlies van Oorschot is beleidsmedewerker Cliƫntenparticipatie in de Jeugdhulp en opgeleid als Bijzondere Curator

Marlies van Oorschot

Zij zet zich actief en met passie in voor het versterken van de (rechts)positie van kinderen en jongeren die in een kwetsbare situatie zitten. Uitganspunt voor haar is dat er recht wordt gedaan aan de positie van deze kinderen en jongeren, hun stem en hun belang, conform de internationale rechten van het kind.