Gerien van der Stam

R E G I O : ENSCHEDE

Gerien van der Stam – van der Kleij is GZ-psycholoog en Kinder- en Jeugspsycholoog NIP.

Gerien van der Stam

Tevens is zij als rapporteur voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie betrokken bij complexe vraagstukken rond kinderen en ouders.

In het dagelijkse leven geeft ze vanuit haar een eigen instituut leiding en supervisie aan de orthopedagogen en psychologen die er werken en voert zij eigen behandelingen uit bij zowel jeugdigen als volwassenen.