Medling en BCJZ ontwikkelden drie informatiefolders over de bijzondere curator:

  • Voor kinderen/jongeren
  • Voor ouders
  • Voor verwijzers

In de informatiefolders wordt per doelgroep uitgelegd wat een bijzondere curator is, wat hiervan de bedoeling is en de werkwijze. Deze informatieve folders kunnen worden uitgedeeld door bijvoorbeeld mediators en scheidingsbemiddelaars, advocaten, rechters, wijkteams, jeugdorg, jeugdbescherming, artsen en andere beroepsgroepen die in hun werk te maken krijgen met echtscheidingsperikelen.