Gerard Briggeman

R E G I O : ROTTERDAM

Gerard Briggeman, gz-psycholoog / orthopedagoog. Opgeleid als Bijzondere Curator in Jeugdzaken.

Gerard Briggeman

Werkt meer dan 40 jaar met ouders en kinderen. Zijn motto is “het kind in beeld”; kind / jongere centraal binnen de eigen context. Gerard is gewend oplossings- en handelingsgericht te werken en bekwaam in het voeren van gesprekken met kinderen, jongeren en ouders.