Sascha Brandsma

R E G I O : EINDHOVEN

Als Kindbehartiger en Bijzondere Curator in Jeugdzaken begeleid ik kinderen individueel in echtscheidingssituaties en ondersteun ouders bij het opstellen en inde praktijk brengen van kindgerichte ouderschapsplannen.

Sascha Brandsma

Een verbindende, bemiddelende en adviserende rol, steeds vanuit het belang van het kind met als inzet het ouderschap dat ook na de scheiding blijft, zodat kinderen veilig en vertrouwd verder kunnen.
Voor meer informatie: www.hetkindercollectief.nl.