Reino Meinema

R E G I O : Friesland

Ik ben afgestudeerd aan de Agogische Academie Friesland en ben geruime tijd werkzaam geweest als maatschappelijk werker, kindbemiddelaar en projectleider in het sociaal domein.


Reino Meinema

Ik werk nu ruim 10 jaar vanuit mijn eigen mediationpraktijk. Als mediator in o.a. familiezaken ben ik gespecialiseerd in ernstige conflicten binnen gezinnen. Ik heb een eigen methode “Kind Centraal” ontwikkeld.

Ouders bewust maken van de positie van kinderen en de impact van conflicten op kinderen is geïntegreerd in mijn werk als mediator. Dat draag ik ook uit. Als bijzondere curator Jeugdzaken zet ik mij graag in om dit geluid door te laten klinken en contact met kinderen te maken en het verschil voor hun te maken in een procedure met alle impact van dien. Ik werk voor de rechtbank Noord Nederland en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.