Mieke Geerling

R E G I O : NIJMEGEN


Mieke Geerling

Met een achtergrond in zowel orthopedagogiek als Nederlands recht, ben ik in staat om vanuit het juridisch kader én vanuit ontwikkelingspsychologische kennis complexe situaties te analyseren en te beoordelen. Objectieve waarneming, gespreksvoering en oplossingsgericht denken en handelen zijn kenmerkend voor mijn optreden.
Voor kinderen en jeugdigen ben ik laagdrempelig en vriendelijk, vanuit een empathische basishouding. Ik ben een ‘stabiele’ persoonlijkheid en laat me niet snel beïnvloeden door de soms emotioneel zeer belastende gezinssituatie. Ik vind het een professionele uitdaging om een gemotiveerd en onderbouwd advies aan de rechter uit te brengen, zodat effectieve maatregelen kunnen worden genomen in het belang van de kinderen.