Renee Middel

R E G I O : Noord Nederland

Renée is een ervaren en gedreven pragmatische aanpakker als het gaat om opkomen voor belangen en rechten van kinderen.


Renee Middel

Renée heeft veel ervaring in het werken met complexe problematiek benaderd vanuit de verschillende perspectieven van b.v. ouders, kinderen, pleeggezinnen, Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogd, jeugdzorgwerkers, gedragswetenschappers, onderwijs e.d. In de vaak schurende en pijnlijke situaties voor kinderen zet Renee zich in om de verschillende perspectieven in samenhang te brengen vanuit de stem van het kind, opdat het kind uit de knel raakt en ruimte en veiligheid kan gaan ervaren om zich te ontwikkelen tot wie het is of wil worden.

Complexe juridische kwesties laat Renee graag over aan haar juridisch geschoolde collega's. Verwacht ook geen lange rapportages en uitgebreide wetenschappelijke onderbouwingen. Renee is in haar aanpak en advies, vanuit  jaren lange ervaring en WO werk- en denk nivo, gericht op contact, verbinding en pragmatische oplossingen die werken in het belang van het kind in het gewone leven.

www.reneemiddel.nl