Rijksoverheid: Wat is een bijzondere curator?Een bijzondere curator is iemand die een minderjarige kan vertegenwoordigen in een conflict met zijn of haar ouders of voogd.
Kinderombudsman: De bijzondere curator, een lot uit de loterij?Bij de Kinderombudsman komen vaak klachten binnen van kinderen die vinden dat niemand naar hen luistert. Soms gaat het om kinderen van wie de ouders gaan scheiden, soms om kinderen die uithuisgeplaatst worden, soms om kinderen die in een pleeggezin wonen en daar weg moeten. Kinderen hebben het recht om hun mening te geven en daar moet ook altijd naar geluisterd worden. Je mening geven betekent niet dat je ook altijd je zin krijgt. Bij beslissingen spelen vaak ook andere belangrijke dingen mee. En soms is wat een kind wil niet wat ook het beste voor het kind is.
Kamerlid Van der Staay heeft op 3 september vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en justitie over de beroepsorganisatie kindbehartiger. Daarin wordt de staatssecretaris ook gevraagd of er rond de registratie van bijzondere curatoren overleg is met Medling/Medling.academy. Dat is goed nieuws, omdat er nu stappen gemaakt kunnen gaan worden om de functie verder te professionaliseren, door opleiding en registratie in te voeren.

Actualiteiten echtscheiding

Het werken als Bijzondere Curator betekent werken met strijdende partijen met de stem van kind als prioriteit. In gesprekken met één van beide ouders past terughoudendheid. In een recente zaak werd door de vader een klacht tegen een bijzondere curator ingediend vanwege partijdigheid.
Woonarrangementen van kinderen na scheiding, contactverlies met de uitwonende ouder en de effectiviteit van het ouderschapsplan : Bevindingen uit recente promotieonderzoeken
In de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda heeft men ervaring opgedaan met het benoemen van gedragsdeskundigen als bijzonder curator. Het in dit rapport beschreven pilotonderzoek betreft een exploratief onderzoek naar de inzet, werkwijze en opbrengsten van de bc/gd innen de rechtbank ZWB/Breda. Het onderzoek evalueert het traject bc/gd van benoeming tot eindbeschikking. Centraal staat hoe vanuit de verschillende invalshoeken (bc/gd’s zelf, rechters, ouders en kinderen) de werkwijze en randvoorwaarden worden gewaardeerd. Het onderzoek geeft zicht op een antwoord op de vraag in hoeverre een bc/gd meerwaarde heeft ten opzichte van een bc/advocaat, en geeft ook zicht op essentiële succesfactoren en verbeterpunten.
De Klankbordgroep Bijzondere Curator heeft eind 2016 een rapport uitgebracht met aanbevelingen over de toekomstige positie en kwaliteiten van de bijzonder curator. De aanbevelingen zijn bedoeld voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de Rechtspraak. Hieronder treft u de aanbevelingen aan. Vanuit Medling is hierover inmiddels een reactie gestuurd aan de klankbordgroep.
Medling heeft in haar reactie acht punten genoemd die wat haar betreft tot verdere verbetering of aanpassing kunnen leiden van de aanbevelingen. U treft de integrale tekst hieronder aan.
Ouders Online : Bijzonder curator helpt kinderen gehoord te wordenKinderen kunnen geen rechtszaak beginnen. Dat kunnen alleen hun ouders. Maar hoe moet het dan als ze daar ruzie mee hebben? Dan kan een bijzonder curator nuttig zijn.
Door de rechtbank en gerechtshoven is een werkproces voor benoeming en taakvervulling van bijzondere curatoren op grond van art. 1:250 BW opgesteld. Het werkproces is per 1 april 2014 van kracht en is door alle rechtbanken geïmplementeerd. Het werkproces bijzondere curator 1:250 BW beschrijft de werkwijze die bij de rechtbanken geldt in zaken waarin een bijzondere curator is/wordt benoemd. In de leidraad, die onderdeel uitmaakt van de richtlijn, is te lezen wat er van de benoemde bijzondere curator in 250-zaken wordt verwacht.

Kinderombudsman advies (2012) |De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk

Adviesrapport 2012 Kinderombudsman: Download het rapport »