Laura Warbroek

R E G I O : EINDHOVEN

Ik wil mij wijden aan de rechten van het kind en de jeugdige en het leek mij enorm interessant en leerzaam om het proces rondom de rechten van het kind vanuit een andere invalshoek te leren kennen.

Laura Warbroek

Heel graag wilde ik alvast met kinderrechten aan de slag gaan, maar ook de  ontwikkelingspsychologie van jeugdigen vond ik enorm interessant en bij de opleiding tot bijzondere curator werden beide aspecten gecombineerd. Ik voel mij betrokken bij het kinderwelzijn en wil graag op mijn manier hieraan een steentje bijdragen. Ik vind het belangrijk om ieder kind een stem te geven in zaken die op hem of haar betrekking hebben, maar vind het ook belangrijk om hen uit te leggen dat hun welzijn te allen tijde centraal staat. Ik vind het belangrijk dat een jeugdige zich bij mij in de praktijk kan uitspreken en zich veilig voelt. Spelenderwijs en pratend komen we er achter wat een kind nodig heeft en ook wat andere gezinsleden nodig hebben. Uiteindelijk zal dit resulteren in een advies aan de rechter. Voor mij is het belangrijk dat het voor het kind, maar ook voor de ouders, duidelijk is waarom ik tot een bepaald advies ben gekomen. We zullen het niet altijd allemaal eens zijn over een advies, maar ouders moeten zichzelf tenminste in het advies kunnen herkennen. Transparante communicatie vind ik daarom erg belangrijk.