Anneke de Boer

R E G I O : GRONINGEN

Trainer/consultant Pedagogische ondersteuning en advisering bij eigen bureau.

Anneke de Boer

Na jaren werkzaam te zijn geweest in de kinderopvang, startte ik in 2008 mijn eigen opvoedbureau. Als opvoedkundige leer ik ouders om opvoedtaken handiger aan te pakken. Voor meer plezier en zekerheid bij het opvoeden. En voor meer plezier van hun kinderen. Werkend vanuit mogelijkheden en kansen en altijd met een positieve kijk op opvoedkwesties. Ook adviseer ik incidenteel scholen en kindcentra over opvoeden en het omgaan met kinderen.

De opleiding tot bijzonder curator trok meteen mijn aandacht. Zo kon ik kinderen en ouders/opvoeders in moeilijke situaties verder helpen. Als bijzonder curator luister ik graag en met heel mijn hart. Naar kinderen en naar iedereen die bij hun opvoeding betrokken is. Om dan, met het belang van het kind voor ogen en met alle informatie die ik kreeg, een helpend advies te schrijven.