Hanny van der Schoot

R E G I O : TILBURG

Hanny van der Schoot is als orthopedagoog generalist en Bijzondere Curator werkzaam in haar eigen praktijk in Hedel en Den Bosch (www.spilinfo.nl)

Hanny van der Schoot

Zij heeft jarenlang ervaring met kinderen en jongeren als het gaat om problemen in hun ontwikkeling. Hanny van der Schoot is geregistreerd NVO Orthopedagoog Generalist. 
Daarnaast is zij EMDR therapeut en supervisor voor gedragswetenschappers. In haar praktijk komt zij regelmatig situaties tegen waarin kinderen het gevoel hebben dat er niet naar ze wordt geluisterd. Bijvoorbeeld als hun ouders gaan scheiden, en meer met (of tegen) elkaar bezig zijn dan met de kinderen; als ze uit huis geplaatst worden; of uit een pleeggezin weg moeten, maar dat niet willen.

Hanny vindt dat de mening van ieder kind serieus genomen moet worden en iedereen zou rekening moeten houden met de belangen van een kind. Zij wil als bijzondere curator het kind in dit proces vertegenwoordigen.