Gerda de Vries

R E G I O : Gooi en Vechtstreek

Gerda is een bevlogen en betrokken professional en werkt ruim 20 jaar met kinderen en ouders in complexe echtscheidingssituaties.

Gerda de Vries

Haar drijfveer is haar onverminderde interesse in de belevingswereld van kinderen en om kinderen een stem te geven in beslissingen die over hen gemaakt worden door volwassenen en instanties. Gerda is opgeleid als Bijzondere Curator en werkt daarnaast bij Veilig Thuis en is voorzitter van de beschermingstafel Gooi en Vechtstreek. Zij heeft jarenlang als adviseur en bemiddelaar de Raad voor de Kinderbescherming vertegenwoordigd bij de Rechtbank Utrecht in geschillen over gezag en omgang.