Klachten tegen bijzondere curator

Het komt voor dat betrokkenen in een echtscheidingsprocedure vraagtekens plaatsen bij het werk van de bijzondere curator. Dat kan natuurlijk. Zeker in dit soort gevoelige zaken ligt onenigheid op de loer.

Heeft u een klacht over het functioneren van een Bijzondere Curator in Jeugdzaken?

In de lopende procedure via de Rechtbank geldt dat noch de wet noch de diverse Procesreglementen Familie- en Jeugdzaken een klachtenregeling bevatten voor dit soort klachten. Bij gebrek aan een dergelijke regeling,  kan de rechtbank van oordeel zijn dat zij bevoegd is om kennis te nemen van de klacht en deze inhoudelijk te toetsen. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak.

Los van de procesgang kunt u uw klacht deponeren bij de beroepsorganisatie waarbij de bijzondere curator is aangesloten:

Indien uit deze klachtenbehandeling blijkt - naar het oordeel van Logavak -  dat er ernstige bezwaren zijn tegen het functioneren van de betreffende Bijzondere Curator, dan zal de registratie en vermelding daarvan op de website BCJZ.nl eindigen.

Kijkt u eerst op deze pagina om te zien of de curator hier geregistreerd staat. 

 
Reacties op dit artikel:


Mirjam Sluimers
22 juli 2018 - 13:12


wij hebben Bijzonder curator V Tongerlo toegewezen gekregen door de rechtbank.
Maar we zijn niet blij, dat is zachtjes uitgedrukt, met de werkwijze van mr v Tongerlo.
Hij heeft geprobeerd mij het DigiD afhandig te maken, zodat hij het gezag aan vader kon geven, terwijl dit door de rechter van vader is afgenomen. hij heeft mijn zoon uit huis geplaatst, zonder mij te horen wat er heeft plaats gevonden, de avond dat mijn zoon wegliep en hij een leugen kreeg te horen van mijn ex. nog meer punten zijn er te noemen. hij wil geen akte van compromis afgeven...wat ik wel graag wil.
Kunt u mij helpen?

met vriendelijke groet..
Mirjam Sluimer
06-83965234


Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.