Rechtbank Leeuwarden: Nieuwe aanpak complexe scheidingen -

Meer en meer ontstaat aandacht voor de positie van kinderen die hun ouders in een complexe scheiding (vroeger: vechtscheiding) zien belanden. Ook de rechtspraak probeert steeds meer een rol te spelen die de belangen van de kinderen zoveel mogelijk beschermt en veiligstelt. Naast de initiatieven die in dit verband door andere gerechten zijn ontwikkeld zal de locatie Leeuwarden van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de komende maanden ook een pilot uitvoeren.

 

Sneller en de-escalerend

 

Nieuwe zaken in hoger beroep worden bij binnenkomst door een raadsheer van de familiekamer beoordeeld in het licht van de vraag of al in dat vroege stadium van de appelprocedure op korte termijn maatregelen kunnen worden genomen die een snellere en de-escalerende afhandeling bevorderen. Daarbij kan gedacht worden aan het verwijzen naar mediation, het houden van een regiezitting of het benoemen van een bijzondere curator, maar ook andere ingrepen die het belang van de kinderen dienen zijn denkbaar.

Wanneer een zaak bij deze selectie geschikt wordt bevonden voor een dergelijke maatregel worden de ouders via hun advocaten benaderd met de vraag of zij willen meewerken. Het is dan de bedoeling om binnen enkele weken concrete stappen te zetten.

 

Pilot in april en mei

Voorlopig is het de bedoeling de pilot gedurende de maanden april en mei uit te voeren, waarna deze geëvalueerd zal worden. Vervolgens zal worden bezien of en zo ja op welke manier de resultaten kunnen leiden tot een vaste werkwijze die de belangen van de kinderen beter dient.

 

Bron: Rechtspraak

 
Reacties op dit artikel:


René
05 september 2016 - 11:54


Is in dit proces ter sprake gekomen te kijken naar een zog. Kindbehartiger, die vroegtijdig/preventief werkt, coördinerend / mediërend werkt en deëscalerend effect beoogt?

De uitkomst van de pilot heeft zeer zeker mijn interesse. Is deze inzichtelijk op enigerlei wijze, dan heb ik daar vanuit professioneel perspectief interesse in.

Mvg,


Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.