Renee Middel

R E G I O : Noord Nederland

Renée is een ervaren en gedreven pragmatische aanpakker als het gaat om opkomen voor belangen en rechten van kinderen.


Renee Middel

 Renée heeft veel ervaring in het werken met complexe problematiek benaderd vanuit de verschillende perspectieven van b.v. ouders, kinderen, pleeggezinnen, Raad voor de Kinderbescherming, gezinsvoogd, jeugdhulpverleners, onderwijs e.d. In de vaak schurende en pijnlijke situaties voor kinderen zet Renée zich in om de verschillende perspectieven in samenhang te brengen vanuit de stem van het kind, opdat het kind uit de knel raakt en ruimte en veiligheid kan gaan ervaren om zich te ontwikkelen tot wie het is of wil worden.

Gezien haar huidige werkzaamheden als directeur primair proces bij een jeugdhulpaanbieder zal Renée vooralsnog niet direct actief zijn als Bijzonder Curator tenzij opdrachtgever en Renée als opdrachtnemer na gesprek over de voorliggende kwestie overeenstemming bereiken.

 
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.